23 Март 2018 г.

Уважаеми учители и родители!

ИК "МАРК-91" - Пловдив ви предлага за новата учебна година :

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪЧИЦЕ” за 5-годишните и подготвителна група на детската градина и училище. Прилагането на тази програмна система в педагогическата практика, доказа реално, неините приоритети. За да улесним Вашия избор на помагала за предстоящата учебна година, предоставяме на Вашето внимание следната информация:   


Приоритети на ПС „Дете със златно сърчице”

1. Наименованието на програмната система „Дете със златно сърчице”, което макар и метафорично поставя акцент върху възпитаване на ценности.

2. Художественото и техническо изпълнение на учебните книжки и на придружаващият ги помощен дидактичен материал, пряко въздействат върху формирането на естетически и художествен усет у децата, както и за желаното в днешно време позитивно отношение към книгата.

3. Двулицевото изпълнение на учебните книжки привличат вниманието на детето. Работата с книжката улеснява формирането на умения за пространствена ориентация и задържа детското внимание и любопитство.

4. Реална възможност за интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления и трансформиране на знанията в умения.

5. Детерминирането на педагогическото взаимодействие на водещите възпитателни цели за седмицата е в контекста на изпълнение на педагогическата формула: знания, умения, отношения.

6. Акцентиране върху социално-емоционалното развитие на детето, като предпоставка за личностна готовност за училище.

7. Осигурява единството между дейностите - обучение и игра като педагогическото взаимодействие се основавава и на игри с изработените от децата материали, посредством които се улеснява процеса на усвояване и затвърдяване на знанията чрез дейност и преживявания.

8. Работата с ПС „Дете със златно сърчице” стимулира творческия потенциал на педагога и опира на рефлексията като механизъм за самоусъвършенстване.

9. Наличието на тематична съгласуваност между двете програмни система /за 5 и 6-7-годишните деца/ улеснява прилагането им в разновъзрастови детски групи.

10. В технологичен план програмната система е позитивнонасърчителна, основаваща се на педагогическата обич към детето.

11. Сътрудничеството между родители и педагози, което гарантира ПС”Дете със златно сърчице” кара детето да се чувства двойно по-обичано и по-сигурно, което повлиява непосредствено върху ефективността на педагогическите интеракции.

Програмна система „Дете със златно сърчице” очаква от педагозите, внедряващи я в педагогическата практика, да работят не само с ум, но и със сърце, да разбират педагогиката не само като наука, но и като изкуство за възпитание на детето, водени от мисълта, че педагогическата любов е онази магическа сила, която учи детето да вярва в себе си и на света, който го заобикаля.


Доц. д-р. Елена Събева

«Книга за учителя» - 5-годишни деца

НОВО!!!

Програмна система „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ” -  5-6 годишни деца

Учебните  книжки са  разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание , темите и възпитателните задачи на учебните книжки за подготвителна група, което ги прави изключително лесно приложими в условията на смесени възрастови групи.
               Издателството запазва и задълбочава открояващото се  за ПС”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.

ПС „Дете със златно сърчице” за подготвителна група  включва:
Комплект за дете от 4 учебни книжки /одобрени от МОМН/.
"Буквички обични-низ от мъниста" - "Умниче математиче" №1 - Образователно направление БЕЛ и Математика за първото полугодие.
"Буквички обични-низ от мъниста" - "Умниче математиче" №2 - Образователна направление БЕЛ и Математика за второ полугодие.
"С туптящо сърце е земята" - "Пъстро моливче джудже с изполющено носле" №1 - Образователно направление Природен свят , КТБД и Изобразително изкуство.
"Слънчице в телце-нашето дете" - "Пъстро моливче джудже с изполющено носле" №2 - Образователно направление Социален свят , КТБД и Изобразително изкуство.

ПС „Дете със златно сърчице” за 5-годишни деца  включва:
Комплект за дете от 4 учебни книжки /одобрени от  МОН със Заповед № РД 09-902/06.07.2015 год/.
"Буквички с крачета"№1 - "Мъниче математиче" №1 - Образователно направление БЕЛ и Математика за първото полугодие.
"Буквички
с крачета"№2 - "Мъниче математиче" №2 - Образователна направление БЕЛ и Математика за второ полугодие.
"
Майчица свята е грижовна земята" - "Вълшебни боички в моите ръчички" №1 - Образователно направление Природен свят , КТБД и Изобразително изкуство.
"
Малко слънчице в телце" - " Вълшебни боички в моите ръчички " №2 - Образователно направление Социален свят , КТБД и Изобразително изкуство.

- Дидактичен помощен материал към образователните направления - 5 папки.
- "Картинна азбука"
- "Едно, две, тринки- цифрички в картинки"
- "Приказки – пъструшки" – част 1
- "Приказки – пъструшки" – част 2
- "Игричка в торбичка"
- Книг
и за учителя /Подготвителна група и 5-годишните/

НОВО!!!

„ЛЯТНА МОЯ ДРУЖКА – КНИЖЧИЦА ПЪСТРУШКА“ №2 – Поредица „Дете със златно сърчице“
- За лятна работа на бъдещи третокласници

Уважаеми учители и родители!

ИК "МАРК-91" - Пловдив ви предлага за новата учебна година :

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪЧИЦЕ” за 5-годишните и подготвителна група на детската градина и училище. Прилагането на тази програмна система в педагогическата практика, доказа реално, неините приоритети. За да улесним Вашия избор на помагала за предстоящата учебна година, предоставяме на Вашето внимание следната информация:   


Приоритети на ПС „Дете със златно сърчице”

1. Наименованието на програмната система „Дете със златно сърчице”, което макар и метафорично поставя акцент върху възпитаване на ценности.

2. Художественото и техническо изпълнение на учебните книжки и на придружаващият ги помощен дидактичен материал, пряко въздействат върху формирането на естетически и художествен усет у децата, както и за желаното в днешно време позитивно отношение към книгата.

3. Двулицевото изпълнение на учебните книжки привличат вниманието на детето. Работата с книжката улеснява формирането на умения за пространствена ориентация и задържа детското внимание и любопитство.

4. Реална възможност за интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления и трансформиране на знанията в умения.

5. Детерминирането на педагогическото взаимодействие на водещите възпитателни цели за седмицата е в контекста на изпълнение на педагогическата формула: знания, умения, отношения.

6. Акцентиране върху социално-емоционалното развитие на детето, като предпоставка за личностна готовност за училище.

7. Осигурява единството между дейностите - обучение и игра като педагогическото взаимодействие се основавава и на игри с изработените от децата материали, посредством които се улеснява процеса на усвояване и затвърдяване на знанията чрез дейност и преживявания.

8. Работата с ПС „Дете със златно сърчице” стимулира творческия потенциал на педагога и опира на рефлексията като механизъм за самоусъвършенстване.

9. Наличието на тематична съгласуваност между двете програмни система /за 5 и 6-7-годишните деца/ улеснява прилагането им в разновъзрастови детски групи.

10. В технологичен план програмната система е позитивнонасърчителна, основаваща се на педагогическата обич към детето.

11. Сътрудничеството между родители и педагози, което гарантира ПС”Дете със златно сърчице” кара детето да се чувства двойно по-обичано и по-сигурно, което повлиява непосредствено върху ефективността на педагогическите интеракции.

Програмна система „Дете със златно сърчице” очаква от педагозите, внедряващи я в педагогическата практика, да работят не само с ум, но и със сърце, да разбират педагогиката не само като наука, но и като изкуство за възпитание на детето, водени от мисълта, че педагогическата любов е онази магическа сила, която учи детето да вярва в себе си и на света, който го заобикаля.


Доц. д-р. Елена Събева

«Книга за учителя» - 5-годишни деца

НОВО!!!

Програмна система „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ” -  5-6 годишни деца

Учебните  книжки са  разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание , темите и възпитателните задачи на учебните книжки за подготвителна група, което ги прави изключително лесно приложими в условията на смесени възрастови групи.
               Издателството запазва и задълбочава открояващото се  за ПС”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.

ПС „Дете със златно сърчице” за подготвителна група  включва:
Комплект за дете от 4 учебни книжки /одобрени от МОМН/.
"Буквички обични-низ от мъниста" - "Умниче математиче" №1 - Образователно направление БЕЛ и Математика за първото полугодие.
"Буквички обични-низ от мъниста" - "Умниче математиче" №2 - Образователна направление БЕЛ и Математика за второ полугодие.
"С туптящо сърце е земята" - "Пъстро моливче джудже с изполющено носле" №1 - Образователно направление Природен свят , КТБД и Изобразително изкуство.
"Слънчице в телце-нашето дете" - "Пъстро моливче джудже с изполющено носле" №2 - Образователно направление Социален свят , КТБД и Изобразително изкуство.

ПС „Дете със златно сърчице” за 5-годишни деца  включва:
Комплект за дете от 4 учебни книжки /одобрени от  МОН със Заповед № РД 09-902/06.07.2015 год/.
"Буквички с крачета"№1 - "Мъниче математиче" №1 - Образователно направление БЕЛ и Математика за първото полугодие.
"Буквички
с крачета"№2 - "Мъниче математиче" №2 - Образователна направление БЕЛ и Математика за второ полугодие.
"
Майчица свята е грижовна земята" - "Вълшебни боички в моите ръчички" №1 - Образователно направление Природен свят , КТБД и Изобразително изкуство.
"
Малко слънчице в телце" - " Вълшебни боички в моите ръчички " №2 - Образователно направление Социален свят , КТБД и Изобразително изкуство.

- Дидактичен помощен материал към образователните направления - 5 папки.
- "Картинна азбука"
- "Едно, две, тринки- цифрички в картинки"
- "Приказки – пъструшки" – част 1
- "Приказки – пъструшки" – част 2
- "Игричка в торбичка"
- Книг
и за учителя /Подготвителна група и 5-годишните/

НОВО!!!

„ЛЯТНА МОЯ ДРУЖКА – КНИЖЧИЦА ПЪСТРУШКА“ №2 – Поредица „Дете със златно сърчице“
- За лятна работа на бъдещи третокласници


НОВО!!!     
НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!

Програмна система „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ” -  5-6 годишни деца

     
     
     
     
       

 


НОВО!!!     
НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!     НОВО!!!

Програмна система „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ” -  5-6 годишни деца

     
     
     
     
       

 

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2009 by Fuzon Ltd.