Български (България) English (United Kingdom) Italiano (Italia)

Одобрени със заповед № РД 09-902/06.07.2015 год.на министъра на образованието и науката.


МЪНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ №1
–  / първа част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Математика” за 5-6 годишни деца . В книжката са разработени темите по математика за първо полугодие по всички ядра на образователно направление „Математика”.

В пълен синхрон с учебната книжка за подготвителна група по „Математика” за първо полугодие „Умниче математиче „ №1, което е голямо предимство на ПС”Дете със златно сърчице” – възможност за  работа в смесени възрастови групи.

Красив графичен дизайн, занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, занимателни задачи за фина моторика, изключително богато илюстрирани и точно  формулирани. 

 

 

 

 

Одобрени със заповед № РД 09-902/06.07.2015 год.на министъра на образованието и науката.


МЪНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ №1
–  / първа част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Математика” за 5-6 годишни деца . В книжката са разработени темите по математика за първо полугодие по всички ядра на образователно направление „Математика”.

В пълен синхрон с учебната книжка за подготвителна група по „Математика” за първо полугодие „Умниче математиче „ №1, което е голямо предимство на ПС”Дете със златно сърчице” – възможност за  работа в смесени възрастови групи.

Красив графичен дизайн, занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, занимателни задачи за фина моторика, изключително богато илюстрирани и точно  формулирани. 

 

 

 

 


МЪНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ №2
–  / първа част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Математика” за 5-6 годишни деца . В книжката са разработени темите по математика за второ полугодие по всички ядра на образователно направление „Математика”.

В пълен синхрон с учебната книжка за подготвителна група по „Математика” за второ  полугодие „Умниче математиче „ №2, което е голямо предимство на ПС”Дете със златно сърчице” – възможност за работа в смесени възрастови групи.

 Красив графичен дизайн, занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, занимателни задачи за фина моторика, изключително богато илюстрирани и точно  формулирани.

 
 


МЪНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ №2
–  / първа част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Математика” за 5-6 годишни деца . В книжката са разработени темите по математика за второ полугодие по всички ядра на образователно направление „Математика”.

В пълен синхрон с учебната книжка за подготвителна група по „Математика” за второ  полугодие „Умниче математиче „ №2, което е голямо предимство на ПС”Дете със златно сърчице” – възможност за работа в смесени възрастови групи.

 Красив графичен дизайн, занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, занимателни задачи за фина моторика, изключително богато илюстрирани и точно  формулирани.

 
 

„МАЙЧИЦА СВЯТА Е ГРИЖОВНА ЗЕМЯТА” - /първа част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Природен свят” за 5-6 годишни деца.

Учебната книжка е изработена с истинска любов към детето и природата, в пълен  синхрон с учебната книжка  за подготвителна група по „Природен свят ”- „С туптящо сърце е земята”. Това е и голямото предимство на ПС”Дете със златно сърчице” - възможност за работа в смесени възрастови групи.

Книжката предлага едно истинско преживяване на децата през цялата година , осигурявайки педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно . Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, елементарните експерименти в лабораторията на Всезнайко, са част от достойнствата на учебна книжка „ Майчица свята е грижовна земята”.


„МАЙЧИЦА СВЯТА Е ГРИЖОВНА ЗЕМЯТА” - /първа част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Природен свят” за 5-6 годишни деца.

Учебната книжка е изработена с истинска любов към детето и природата, в пълен  синхрон с учебната книжка  за подготвителна група по „Природен свят ”- „С туптящо сърце е земята”. Това е и голямото предимство на ПС”Дете със златно сърчице” - възможност за работа в смесени възрастови групи.

Книжката предлага едно истинско преживяване на децата през цялата година , осигурявайки педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно . Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, елементарните експерименти в лабораторията на Всезнайко, са част от достойнствата на учебна книжка „ Майчица свята е грижовна земята”.


„МАЛКО СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ” - /първа част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Социален свят” за 5-6 годишни деца.

Богатото тематично разнообразие и възможността за действена интеграция в рамките на планираните педагогически ситуации с другите образователни направления , гарантират възпитателния ефект в съответствие с потребностите на съвременното общество, на национални и европейски приоритети, заложени в образователното ни пространство.

В учебна книжка „Малко слънчице в телце” е запазено и задълбочено открояващото се за ПС”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, което докосва детската душа.

Учебната книжка е разработена в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание , темите и възпитателните задачи на учебната книжка за подготвителна група „Слънчице в телце-нашето дете”, което я прави изключително лесна за прилагане в условията на смесени възрастови групи.


„МАЛКО СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ” - /първа част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Социален свят” за 5-6 годишни деца.

Богатото тематично разнообразие и възможността за действена интеграция в рамките на планираните педагогически ситуации с другите образователни направления , гарантират възпитателния ефект в съответствие с потребностите на съвременното общество, на национални и европейски приоритети, заложени в образователното ни пространство.

В учебна книжка „Малко слънчице в телце” е запазено и задълбочено открояващото се за ПС”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, което докосва детската душа.

Учебната книжка е разработена в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание , темите и възпитателните задачи на учебната книжка за подготвителна група „Слънчице в телце-нашето дете”, което я прави изключително лесна за прилагане в условията на смесени възрастови групи.


 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 

Програмна система „Дете със златно сърчице“ 

Автори: 
доц. д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС”Дете със златно сърчице” 
Люба Маркова – автор и художник на учебните книжки и дидактичния материал към ПС”Дете със златно сърчице"

Рецензенти: 
проф.д.п.н. Пламен Радев,  

 

 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 

Програмна система „Дете със златно сърчице“ 

Автори: 
доц. д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС”Дете със златно сърчице” 
Люба Маркова – автор и художник на учебните книжки и дидактичния материал към ПС”Дете със златно сърчице"

Рецензенти: 
проф.д.п.н. Пламен Радев,  

 

Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система. 

„Дете със златно сърчице“ е система с подчертан ценностен характер, съответстващ на изискванията на съвременното информационно общество – възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Книгата за учителя, противно на някои очаквания, не дава готови предписания и конкретни методически указания, а залага на високата професионална подготовка, на позитивното педагогическо мислене и творчество , които ще водят учителя към верните отговори на стотиците педагогически въпроси.

В първата част на книгата, прецизно и задълбочено са представени педагогическите основи на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременния педагог въпроси, касаещи: формиране на педагогическо самосъзнание; ориентиране към развитието на детето и приемането му такова, каквото е; прилагане на насърчаваща технология на педагогическо взаимодействие, основана на обичта към детето; актуализиране на образователната среда за разгръщане потенциала на всяко дете; педагогическата ситуация - основна форма за организиране на педагогическото взаимодействие в детската градина; партньорство „педагог-родител“ и т.н

Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група – 5-годишни деца. /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/. 

Учебните книжки за 5 и 6-годишните са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание , темите и възпитателните задачи, което прави изключително лесно прилагането им и в условията на смесени възрастови групи.

Цена на книгата – 6,00 лв. 

Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система. 

„Дете със златно сърчице“ е система с подчертан ценностен характер, съответстващ на изискванията на съвременното информационно общество – възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Книгата за учителя, противно на някои очаквания, не дава готови предписания и конкретни методически указания, а залага на високата професионална подготовка, на позитивното педагогическо мислене и творчество , които ще водят учителя към верните отговори на стотиците педагогически въпроси.

В първата част на книгата, прецизно и задълбочено са представени педагогическите основи на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременния педагог въпроси, касаещи: формиране на педагогическо самосъзнание; ориентиране към развитието на детето и приемането му такова, каквото е; прилагане на насърчаваща технология на педагогическо взаимодействие, основана на обичта към детето; актуализиране на образователната среда за разгръщане потенциала на всяко дете; педагогическата ситуация - основна форма за организиране на педагогическото взаимодействие в детската градина; партньорство „педагог-родител“ и т.н

Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група – 5-годишни деца. /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/. 

Учебните книжки за 5 и 6-годишните са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание , темите и възпитателните задачи, което прави изключително лесно прилагането им и в условията на смесени възрастови групи.

Цена на книгата – 6,00 лв. 

БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА №1 –  / втора част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Български език и литература” за 5-6 годишни деца . В книжката са разработени темите по български език и литература за първо полугодие по всички ядра на образователното направление.

В пълен синхрон с учебната книжка  за подготвителна група по „Български език и литература”- за първо полугодие „Буквички обични „ №1, което е голямо предимство на ПС”Дете със златно сърчице” – възможност за работа в смесени възрастови групи.

Красив графичен дизайн, прецизен подбор на литературните произведения, съобразен с възрастовите особености, богати възможности за драматизации и активно артистично участие на децата в обучителните ситуации. За пръв път са предложени картони за индивидуална работа -  „Буквички с крачета”, които децата сами изработват.

„Буквички с крачета” допълват и обогатяват в художествено-естетически и в потребностно-мотивационно отношение образователната среда в детската градина. Те дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика.

В средната, свързваща част на книжката са добавени любими „Приказки пъструшки”, с богата илюстрация, които децата драматизират с материали, изработени от тях в часовете по КТБД.

Цена на книжката „МЪНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ„ №1-„БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА„ №1 – 8 ,00лв. БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА №1 –  / втора част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Български език и литература” за 5-6 годишни деца . В книжката са разработени темите по български език и литература за първо полугодие по всички ядра на образователното направление.

В пълен синхрон с учебната книжка  за подготвителна група по „Български език и литература”- за първо полугодие „Буквички обични „ №1, което е голямо предимство на ПС”Дете със златно сърчице” – възможност за работа в смесени възрастови групи.

Красив графичен дизайн, прецизен подбор на литературните произведения, съобразен с възрастовите особености, богати възможности за драматизации и активно артистично участие на децата в обучителните ситуации. За пръв път са предложени картони за индивидуална работа -  „Буквички с крачета”, които децата сами изработват.

„Буквички с крачета” допълват и обогатяват в художествено-естетически и в потребностно-мотивационно отношение образователната среда в детската градина. Те дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика.

В средната, свързваща част на книжката са добавени любими „Приказки пъструшки”, с богата илюстрация, които децата драматизират с материали, изработени от тях в часовете по КТБД.

Цена на книжката „МЪНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ„ №1-„БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА„ №1 – 8 ,00лв. БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА №2 –  / втора част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Български език и литература” за 5-6 годишни деца . В книжката са разработени темите по български език и литература за второ полугодие по всички ядра на образователното направление.

В пълен синхрон с учебната книжка  за подготвителна група по „Български език и литература” за второ  полугодие „Буквички обични „ №2, което е голямо предимство на ПС”Дете със златно сърчице” – възможност за работа в смесени възрастови групи.

Красив графичен дизайн, прецизен подбор на литературните произведения, съобразен с възрастовите особености, богати възможности за драматизации и активно артистично участие на децата в обучителните ситуации , свързани с възприемане, интерпретация и пресъздаване  на литературно произведение. Активно използване на „Буквички с крачета”, които  допълват и обогатяват учебната среда и дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика и през второто полугодие.

Със силно въздействащ върху детската психика графичен дизайн са поставени задачите на ядра : „Свързана реч”,”Речник”, „Граматически правилна реч”, „Звукова култура” , „Подготовка за четене и писане”.

Цена на книжката „МЪНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ„ №2-„БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА„ №2 – 8 ,00лв. 

БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА №2 –  / втора част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „Български език и литература” за 5-6 годишни деца . В книжката са разработени темите по български език и литература за второ полугодие по всички ядра на образователното направление.

В пълен синхрон с учебната книжка  за подготвителна група по „Български език и литература” за второ  полугодие „Буквички обични „ №2, което е голямо предимство на ПС”Дете със златно сърчице” – възможност за работа в смесени възрастови групи.

Красив графичен дизайн, прецизен подбор на литературните произведения, съобразен с възрастовите особености, богати възможности за драматизации и активно артистично участие на децата в обучителните ситуации , свързани с възприемане, интерпретация и пресъздаване  на литературно произведение. Активно използване на „Буквички с крачета”, които  допълват и обогатяват учебната среда и дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика и през второто полугодие.

Със силно въздействащ върху детската психика графичен дизайн са поставени задачите на ядра : „Свързана реч”,”Речник”, „Граматически правилна реч”, „Звукова култура” , „Подготовка за четене и писане”.

Цена на книжката „МЪНИЧЕ МАТЕМАТИЧЕ„ №2-„БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА„ №2 – 8 ,00лв. 

„ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ” №1- /втора част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „КТБД” и „Изобразително изкуство”.

В учебната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с природния свят. Тази част от книжката предлага за директно изработване   готови модели по КТБД и Изобразително изкуство, които изграждат умения ,създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по Природен свят , както и възможности за творчество и игра.

Цена на книжката „МАЙЧИЦА СВЯТА Е ГРИЖОВНА ЗЕМЯТА„-„ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ„ №1 – 10 ,00лв.

 

 

 

„ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ” №1- /втора част на книжка с две лица/.

Учебна книжка по „КТБД” и „Изобразително изкуство”.

В учебната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с природния свят. Тази част от книжката предлага за директно изработване   готови модели по КТБД и Изобразително изкуство, които изграждат умения ,създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по Природен свят , както и възможности за творчество и игра.

Цена на книжката „МАЙЧИЦА СВЯТА Е ГРИЖОВНА ЗЕМЯТА„-„ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ„ №1 – 10 ,00лв.

 

 

 

„ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ” №2-
/втора част на книжка с две лица/.


Учебна книжка по „КТБД” и „Изобразително изкуство”.

В учебната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани със социалния свят. Тази част от книжката предлага за директно изработване готови модели по КТБД и Изобразително изкуство, които изграждат умения ,създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по Социален свят , както и възможности за творчество и игра.

Цена на книжката „МАЛКО СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ„-„ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ„ №2 – 10 ,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ” №2-
/втора част на книжка с две лица/.


Учебна книжка по „КТБД” и „Изобразително изкуство”.

В учебната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани със социалния свят. Тази част от книжката предлага за директно изработване готови модели по КТБД и Изобразително изкуство, които изграждат умения ,създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по Социален свят , както и възможности за творчество и игра.

Цена на книжката „МАЛКО СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ„-„ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ„ №2 – 10 ,00лв.