Детска градина
у дома

ЩО Е ТО – ДЕТСКА ГРАДИНА У ДОМА?!

Тревожното време налага да променим временно начина си на живот и осигурим най-здравословната среда за нашите деца.

ОСТАВАМЕ ВКЪЩИ! Приятелю, въпреки всички неудобства, това е подарък, безценно време само за теб – твоето дете и твоето внуче!

Превърни тези часове в най-забавно, полезно и интересно преживяване и с книжките, които ти предлагаме, помогни на детето да продължи обучението си  обогати своите знания и умения, въпреки отсъствието от детската градина.

Книжките са богато илюстрирани и лесно приложими. В тях ще намериш кратки занимания /макс. по 20 мин./ на различни теми за природата и човека, природни календари, елементарни забавни опити, приказки и букви, първи срещи с числата и логическото мислене, ценни задачки за Деца със златни сърчица и много задачки за оцветяване, изрязване, апликиране, сглобяване и изработване на предмети за игра!

Помогни на твоето дете да преоткрие, колко забавно и приятно е да учите и творите ЗАЕДНО в ДЕТСКАТА ГРАДИНА У ДОМА, дори и когато остава закратко вкъщи без своите приятели.

Книжките са разработени по възраст – за 5 и 6-годишни деца. Комплектите книжки включват по 4 книжки с по две лица.

mark 91 detska gradina u doma

Цена на комплектите с отстъпката е по 30 лв.

Поръчките се заявяват на mark91@mail.bg и се изпълняват по ЕКОНТ с наложен платеж.

Данни за доставка: Адрес на офиса на ЕКОНТ по Ваш избор, име и телефон на получателя, поръчка.

За контакт: 0885 349 603 и mark91@mail.bg

За петгодишни

Книжка с две лица – два свята на буквите и цифрите. Лесен, интересен и емоционален начин детето да се запознае с буквички и цифрички.

Буквички с крачета 1
Мъниче математиче 1

Буквички с крачета №1  – Мъниче математиче №1

Красив графичен дизайн, занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, занимателни задачи за фина моторика, изключително богато илюстрирани и точно формулирани.

Изработването от децата на картонените Буквички с крачета дават богати възможности за игра и познание, осигуряват емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика.

В средната, свързваща част на книжката са добавени любими „Приказки пъструшки”, с богата илюстрация, които децата могат да драматизират.

Цена 8,00 лв.

Буквички с крачета 2
Мъниче математиче 2

Буквички с крачета №2  – Мъниче математиче №2

Книжка с две лица – два свята на буквите и цифрите. Лесен, интересен и емоционален начин детето да се запознае с  останали 15 букви и 5 цифри.

Красив графичен дизайн, занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, занимателни задачи за фина моторика, изключително богато илюстрирани и точно формулирани.

Изработването от децата на картонените Буквички с крачета дават богати възможности за игра и познание, осигуряват емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика.

В средната, свързваща част на книжката са добавени любими „Приказки пъструшки”, с богата илюстрация, които децата могат да драматизират.

Цена 8,00 лв.

Майчица свята е грижовна земята
Вълшебни боички в моите ръчички 1

„Майчица свята е грижовна земята – Вълшебни боички в моите ръчички № 1“

В „Майчица свята е грижовна земята“ детето ще направи своето първо приказно пътешествие в царството на растенията, животните, ще надникне в богатия природен свят, който го заобикаля.

Във втората част на книжката, са предложени идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи за пресъздаване на обекти и явления от действителността чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение, както и възможности за творчество и игра.

Цена на книжката 10,00 лв.

Малко слънчице в телце
Вълшебни боички в моите ръчички 2

„Mалко слънчице в телце – Вълшебни боички в моите ръчички № 2“

В „Малко слънчице в телце“ детето ще натрупа познания за себе си, за отношенията с околните, за средата, която го заобикаля, елементарни понятия за емоциите и човешките добродетели.

Във втората част на книжката, са предложени идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи за пресъздаване на обекти и явления от действителността чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение, както и възможности за творчество и игра.

Цена на книжката 10,00 лв.

За шестгодишни

Книжка с две лица – за бъдещите първокласници

Буквички обични низ от мъниста 1
Умниче математиче 1

«Буквички обични – низ от мъниста 1 – Умниче математиче №1»: Включва 15 букви, 5 цифри, математически знаци и български приказки-пиески. В книжката са представени по оригинален и разбираем начин на бъдещия първокласник необходимите познания за буквите и цифрите.

Цена: 8,00 лв.

буквички обични 2
умниче математиче 2

«Буквички обични – низ от мъниста 2 – Умниче математиче №1»: Включва останалите 15 букви, 5 цифри, математически знаци и български приказки-пиески. В книжката са представени по оригинален и разбираем начин на бъдещия първокласник необходимите познания за буквите и цифрите.

Цена на книжка  8,00 лв

С туптящо сърце е земята, корица
Пъстро моливче джудже с изполющено носле 1

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище – образователни направления „Природен свят”, „Изобразително изкуство и Конструктивно – технически и битови дейности”.

Учебната книжка е с две лица – формат А4. Помагалото е одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 год. на министъра на образованието и
науката.
В книжка „С туптящо сърце е земята” са развити темите от трите ядра на образователно направление „Природен свят”: „Животински свят”, „Растителен свят” и „Естества физическа среда и природни явления”. Всичките теми са разработени на принципа „Задачки за колективни разсъждения” – „Задачки за
индивидуално изпълнение”, които на практика диагностират усвоените знания по съответната тема. Особен интерес за нравственото възпитание на децата представляват „Задачките за деца със златни сърчица”.

Темите са богато и реалистично илюстровани. Отварят много вратички на детето към заобикалящия го свят и поставят основите на едно стойностно екологично и нравствено възпитание.

ПЪСТРО МОЛИВЧЕ ДЖУДЖЕ С ИЗПОЛЮЩЕНО НОСЛЕ №1 е второто лице на книжката и там са разработени темите от образователно направление „Изобразително изкуство” и „Конструктивно – технически и битови дейности”, които са свързани с природния свят.

Тази част на книжката е пригодена за директна работа на детето в часовете по Изобразително изкуство и Конструктивно
– технически дейности. Част от темите са изработени на картон, за по-лесно изпълнение.

Помагалото е съобразено с програмата на МОН. /Предстоящо внасяне за одобрение/
Цена на книжката: 10,00 лв.

Слънчице в телце - нашето дете, корица
Пъстро моливче джудже с изполющено носле 2

Учебна книжка за предучилищна група в детската градина и училище – образователни направления „Социален свят”, „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически дейности”. Учебната
книжка е с две лица – формат А4.

Одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 год. на министъра на образованието и науката.

В книжка „Слънчице в телце-нашето дете” са развити темите от четирите ядра на образователно направление „Социален свят”: „Общуване с околните и самоутвърждаване”, „Предметна среда”, „Здравословна и социална среда” и „Културни и национални цености”.
Всичките теми са разработени на принципа „Задачки за колективни разсъждения” – „Задачки за индивидуално изпълнение”, които на практика диагностират усвоените знания по съответната
тема.

Основна цел при изготвяне на книжката е била – възпитание чрез познание. Възпитание нравстено, патриотично, естетическо. Темите са богато и реалистично илюстровани с големи възможности за диалог и активно участие на децата при изпълнение на интересни и забавни индивидуални задачки.

Пъстро моливче джудже с изполющено носле” №2 е второто лице на книжката и там са разработени темите от образователно направление „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-
технически и битови дейности”, които са свързани със социалния свят. Тази част на книжката е пригодена за директна работа на детето в часовете по Изобразително изкуство и Конструктивно-
технически и битови дейности. Част от темите са изработени на картон, за по-лесно изпълнение.

Цена на книжката – 10.00 лв.

Към страницата на програмна система “Дете със златно сърчице”
Към страницата на педагога
Към страница за контакти

За въпроси и поръчки:

Call Now Button