Страничка на педагога

Проследяване на резултатите

Примерни варианти в помощ на преподаватели, които могат да бъдат ползвани за входно и изходно ниво.

ДИАГНОСТИКА ТРЕТА ГРУПА, входно ниво

ДИАГНОСТИКА ТРЕТА ГРУПА, изходно ниво

ДИАГНОСТИКА ЧЕТВЪРТА ГРУПА, училищна готовност

ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В ЦЕЛОДНЕВНА ГРУПА

/Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, трета група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, четвърта група

Светилниче

Скъпи колеги и приятели на ПС "ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ", „Светилниче“ е нашия специален подарък за заниманията, посветени на златното детско сърце. То обогатява в практически план ПС със специално разработени теми и ситуации от годишното разпределение с допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, в помощ на изграждане характера и емоционалната зрялост на детето от четвърта подготвителна група.
„Светилниче“е допълнение към Книгата за учителя за провеждане на часове, в които да покажем на детето едни от най-ценните и затрогващи човешки качества –„… нашите добродетели. Да обърнем специално внимание на нашите чувства и емоции, да помогнем на децата да ги разбират, трансформират и изразяват по пълноценен начин , за да изграждат емоционална зрялост и здрави взаимоотношения…“

ТЕМИ И ПРИМЕРНИ СИТУАЦИИ В "СВЕТИЛНИЧЕ" ОТ ГОДИШНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЗРАБОТЕНИ В ПОМОЩ НА ИЗГРАЖДАНЕ ХАРАКТЕРА И ЕМОЦИОНАЛНАТА ЗРЯЛОСТ НА ДЕТЕТО/Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:

1.

СЕМЕЙСТВОТО – ОБИЧ, ГРИЖОВНОСТ, БЛАГОДАРНОСТ
Трета седмица. Тема: „Най-обичам“

2.

ЕМОЦИОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ : СТРАХ, РАДОСТ
Пета седмица. Тема : „Смехурка и Сърдитко“

3.

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ОКОЛО НАС
Осма седмица: Тема: „Приказно кътче от радост огряно“

4.

 ТРУДОЛЮБИЕ, ТЪРПЕНИЕ, ПОСТОЯНСТВО
Петнадесета седмица. Тема: „С воля всичко се постига“

5.

ПРИЯТЕЛСТВОТО, ПОМОЩ, ПРОШКА
Двадесет и девета седмица. Тема: „Казва се приятел пръв“

6.

УЧТИВОСТ, СМЕЛОСТ, ЧЕСТНОСТ, ЛЪЖА
Тридесета седмица. Тема „Дете със златно сърчице“

Презентация на програмата

Формуляри за клиенти

Натиснете бутонът ИЗТЕГЛИ, за да се сдобиете с копие от съответния формуляр

Заявка помагала трета подготвителна група 2022.xls

Заявка помагала за четвърта подготвителна група 2022.xls

Договор 2022.doc

Заявка за свободен избор 2022.doc

АКАДЕМИЧЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

OТЗИВИ И АНАЛИЗИ НА СИСТЕМА
"ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ":

Оценка от проф.Маджирова, д.м.н.

Ръководител на Катедра по Психиатрия и Медицинска психология при МУ – Пловдив
За психологическо въздействие върху детето на програмна система „Дете със златно сърчице” – разработена от г-жа Люба Маркова
ПОКАЖИ ФАЙЛА

Доц. д-р Елена Събева

ПУ „П. Хилендарски”
Възпитателни насоки на програмната система
ПОКАЖИ ФАЙЛА

Елена Костадинова Костадинова

старши учител ЦДГ ”Светла” гр.Пловдив
Добри педагогически практики
ПОКАЖИ ФАЙЛА

проф. д-р Дина Батоева

"...едно креативно педагогическо решение на съвременната идея за иновирано предучилищно образование..."
ПОКАЖИ ФАЙЛА
Call Now Button