Защо повече от 25 години книжките на нашето скромно издателство „МАРК-91“ са живи, желани и обичани?

ЗАЩОТО:

  • Книжките са различни. С художественото и техническо изпълнение, рисуваните илюстрации, създаващи емоционални преживявания, познавателните книжки формират естетически и художествет усет у децата и обич към книгата.
  • Всяка книжка има своя душа. Тя е приятелски разговор с малкия читател, в който детето се чувства обичано, насърчавано и уважано.
  • Знанията, които предлагат книжките са разбираеми, имат възпитателна стойност и формират ценности. Ценностното отношение възниква не от мисълта, а от чувствата, затова сме се старали, докосвайки книжките, детето да преживява емоционално съдържанието и да получава трайни първи познания за света около него.

Свържете се с нас